Thursday, September 9, 2010

Bagaimana belajar secara SISTEMATIK????


Teknik Belajar Cara Sistem PQRST


Sistem PQRST adalah suatu cara yang diperkenalkan oleh EL Thomas dan Ha

Rabinson dalam buku mereka yang bertajuk "Improving Reading In Every

Class". Berikut adalah lima item yang menjadi tunjang sistem ini.

(a) P - Preview ( mengimbas Tajuk-tajuk Penting )


Dalam item ini pelajar disarankan agar melihat tajuk utama dalam

sesuatu bab dan seterusnya melihat tajuk-tajuk kecil yang menjadi rangka

dalam menggambarkan maklumat atau isi penting dalam keseluruhan bab.(b) Q - Question ( Menyoal )

Daripada rangka ini, bina soalan yang boleh membantu anda mencari isi

penting. Dengan cara ini anda boleh mengingati sesuatu dengan lebih jelas.(c) R - Read ( Membaca )

Membaca sesuatu tajuk akan menjadi lebih bermakna kerana setiap ayat

menjawab soalan anda sendiri dari rangka topik.(d) S - Self-Recitation ( Menyebut Satu Persatu )

Apabila anda sudah membaca, anda perlu mencatat atau melakar sesuatu

gambarajah berkaitan dengan apa yang difahami. Kemudian baca isi penting itu

semula tanpa melihat nota yang telah anda catatkan.
(e) T - Test ( Ujian )

Untuk memastikan anda sudah memahami dan mengingati fakta sebaiknya,

anda perlu membuat penilaian kendiri. Dua cara boleh dilaksanakan iaitu

melaksanakan ujian-ujian tahun lepas tanpa melihat rujukan dan menggunakan

teknik soal jawab dengan bantuan rakan.


zwani.com myspace graphic comments

No comments:

Post a Comment